Beleide

Die volgende gedragskodes en riglyne stipuleer die basiese verwagting en riglyne vir alle leerders en volwassenes.

TOELATINGSBELEID

ALGEMENE REËLS VIR LEERDERS

TAALBELEID