Tegnies

Wat is Siviel?

Siviele Tegnologie as vak het ontstaan as gevolg van die groot tekort aan ingenieurs en tegnici in verskillende velde.

Siviele Tegnologie fokus op vaardighede en beginsels in die beboude omgewing en op die tegnologiese proses van probleemoplossing. Dit ontwikkel praktiese vaardighede en pas wetenskaplike beginsels toe.

By Labori gaan ons die konstruksie gedeelte van Siviele Tegnologie aanbied. Konstruksie fokus op die ontwikkeling en bou van beton- en steenstrukture in die bou-omgewing. Verder word daar kennis gemaak met verskillende  materiale wat in die bou van strukture gebruik word asook die eienskappe van die onderskeie materiale

Meisies vaar goed in Siviele tegnologie en word onderverteenwoordig in die konstruksiebedryf, daarom is daar goeie werksgeleenthede vir hulle beskikbaar.

Siviele tegnologie bestaan uit teoretiese en praktiese afdelings, maar die klem val meer op die teorie komponent, moet dus nie dink dis ‘n maklike vak waarin daar heeldag prakties gedoen word nie.

Wat het ek nodig om Siviel te kan doen?

 • belangstelling in ontwerp,
 • insig in 3-dimensionele voorwerpe
 • kreatiewe benadering tot probleemoplossing
 • leerders wat dit geniet om praktiese werk te doen en met verskillende apparaat en toerusting te werk
 • tekengereedskap

Wat kan ek doen met Siviel?

 • Siviele Ingenieur
 • Landmeter
 • Konstruksie Voorman
 • Argitek
 • Bourekenmeester (QS)
 • Bou-inspekteur
 • Tekenaar

Elektriese Tegnologie

Elektriese Tegnologie  is ‘n wetenskap wat ondersoek instel na die bou, werking en samestelling van elektriese- en elektroniese stelsels en –beginsels in die teorie asook die gebruik daarvan en die toepassings in die praktyk.

Elektriese Tegnologie word vanaf Gr 10 tot 12 aangebied. Dit strek vanaf Basiese elektriese beginsels tot gevorderde elektroniese kringbane.

Doelstellings van die vak:

 • Om die leerders die nodige insig te verskaf in die fynere werking en beginsels van elektriese sisteme.
 • Om die leerders ‘n basiese begrip van die samestelling van stroombane te gee.
 • Om goeie beginsels vir veiligheid- en voorsorgmaatreëls te kweek.
 • Om belangstelling vir die tegniese milieu te kweek en toekomstige tegnici op te lei.
 • Om die leerders in staat te stel om die tegniese terminologie te verstaan en simbole te herken.
 • Om leerlinge te lei tot selfstandige en verantwoordelike vakleerlinge, ambagsmanne en ‘n bekwame tegniese korps.

 

Meganiese Tegnologie

Wat is Meganiese Tegnologie?

Meganiese Tegnologie fokus op die tegnologiese proses (probleemoplossing) van ontwerp tot die maak van ‘n praktiese oplossing.

Daar word van vervaardigingsmetodes soos draaiwerk, sweiswerk en onderhoud en eienskappe van materiale en produkte geleer.

Onderwerpe is divers: van die werking van ABS remme, lugsakke beheer en gassweising tot die tempering en hardmaak van metale.

Loopbaan-moontlikhede

 • Meganiese ingenieurswese
 • Sweiswerke
 • Motorwerktuigkunde
 • Pas en draaiwerk
 • Vakleerling in enige meganiese rigting
 • Eie besigheid

 

Daar word op die volgende areas gefokus.

Meganiese Tegnologie is ‘n samevatting van die volgende vakgebiede – Motorwerktuigkunde, Sweising, Ontwerp, Ketelmaak (boilermaking), Masjinering, Metalurgiese kennis.

Leerders wat belang stel in die ontwerp en maak van produkte sal goed vaar in Meganiese Tegnologie.

 

Ingenieursgrafika en -ontwerp

Wat is Ingenieursgrafika en -ontwerp?

Die kern van IGO is om te leer hoe om in die konteks van Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Meganiese Tegnologie en ROT (rekenaarondersteunde tekene of CAD) te teken.

Ingenieursgrafika en ontwerp het onstaan uit tegniese tekene as gevolg van die groot tekort aan ingenieurs en tegnici in verskillende velde en is ‘n opwindende en relevante vak wat die leerder goed voorberei op onder andere ‘n ingenieursloopbaan.

Geen spesifieke voorafkennis van hierdie velde word vereis om tekene te kan voltooi nie en die tegnologiese proses van probleemoplossing word gebruik om probleme in verskeie teken kontekste op te los.

Wiskunde is ‘n vereiste om IGO te neem aangesien wiskundige beginsels toegepas word in verskeie kontekste en teken oplossings.

Leerders wat belang stel in die volgende areas kan Ingenieursgrafika en Ontwerp as opsie oorweeg:

 • universele belangstelling in ontwerp,
 • abstrakte insig
 • insig in 3-dimensionele voorwerpe
 • kreatiewe benadering tot probleemoplossing

 

Loopbaan-moontlikhede:

 • Tekenaar
 • Argitek
 • Streeks- en stadsbeplanner
 • Bourekenmeester (QS)
 • Ingenieurswese
 • Landmeter
 • Binnenshuisontwerper
 • CAD-stelseloperateur