LIGGING

In die Paarlvallei, aan die voet van Paarlberg in die Kaapse Wynlandstreek, sal jy Hoërskool Labori vind.
Labori is sentraal geleë, en is omring deur boomryke woonbuurte.

VANUIT DIE KANTOOR

JOHAN BATT

Welkom by die Hoërskool Labori.
U en u kind het ‘n belangrike keuse gemaak om by ‘n wenspan aan te sluit.

As ouers is u voortaan deel van ‘n vennootskap waar die skool en ouerhuis mede-verantwoordelik moet wees vir die optimale ontwikkeling van die potensiaal van u kind. As ons hierdie visie verwaarloos, ontneem ons die kind van sy/haar aanspraak op die toekoms.

As leerling is jy op die drumpel van ‘n uitdagende stadium van jou lewe. Om eendag jou plek vol te staan in ‘n veranderende wêreld met steeds groter eise, vereis volgehoue, self-gemotiveerde harde werk.

As leerder moet jy besef dat jy op akademiese -, sport -, kulturele – en vele ander terreine binne skoolverband, onbeperkte geleenthede gebied word, wat jy self moet aangryp en benut, ten einde die hoogste sport te kan bereik.

Benut daarom, elke geleentheid wat hierdie skool jou bied en verwesenlik jou volle potensiaal, sodat jy kan ontwikkel tot ‘n nuttige landsburger.

Ek glo en vertrou dat u en u kind se verbintenis met Labori bekroon sal word met pragtige prestasies en dat hy/sy vir Labori aanwins en ‘n trots sal wees.

KALENDER

Die kalender word kwartaalliks opdatteer en is op D6 beskikbaar.

Indien u nie toegang het nie, kontak asb die skool by 021-872 8293.

TUISTE VAN DIE VIKINGS

BAIE DANKIE AAN ONS BORGE

Sonder die bydraes van ons borge sal ons leerders nie die geleenthede wat ons bied kan geniet nie.