Huis Jan van Zyl

Die Koshuis vir dogters en juniors

Huis Jan van Zyl is die dogterskoshuis, maar die graad 8-seuns gaan ook hier tuis.

‘n Foto spreek ‘n duisend woorde, so blaai gerus deur ‘n paar van ons herinneringe.