Vakkeuses

GRADE 8 EN 9

VAKKE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe (Biologie en Fisiese Wetenskappe)
 • Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Geografie)
 • Ekonomie Bestuurswetenskappe (Rekeningkunde en Besigheidstudies)
 • Tegnologie (Grafiese Tekene en Werkswinkelpraktyk)
 • Skeppende Kuns (Kuns en Drama)
 • Lewensoriëntering

Let op dat alhoewel alle skole dieselfde vakke behoort te hê, ons leerders Tegnologie in spesiale toegeruste werkswinkels/laboratoriums neem en dus beter toegerus word vir ‘n keuse tussen ‘n ingenieurs of gewone studierigting vanaf graad 10.

GRAAD 10 TOT 12

Aan die einde van Graad 9 maak leerders een van die belangrikste keuses van hulle skoolloopbaan: Die keuse van watter vakke hulle gaan neem om hulle vir die lewe na skool toe te rus.

VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING (GRADE 10-12)

 • Afrikaans (Huistaal)
 • Engels (Addisionele Taal)
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde / Tegniese Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid
 • Fisiese Wetenskappe / Tegniese Wetenskappe / Besigheidstudies / Toerisme
 • Lewenswetenskappe / Rekenaartoepassingstegnologie / Elektriese Tegnologie / Meganiese Tegnologie / Siviele Tegnologie / Inligtingstegnologie
 • Geografie / Rekeningkunde / Ingenieursgrafika en Ontwerp

Inligtingstegnologie mag as 'n agste vak geneem word in graad 10 en, afhangende van punte behaal, as sewende vak in graad 11 en 12. Keuring om toelating tot Inligtingstegnologie is 'n vereiste.

Leerders wat Inligtingstegnologie neem moet ook Wiskunde neem.

Leerders wat 'n Tegniese vak neem, moet Wiskunde of Tegniese Wiskunde, asook Fisiese Wetenskappe of Tegniese Wetenskappe en daarmee saam Ingenieursgrafika en Ontwerp neem.