Huis Theo Pauw

Hardwerkendheid, Trots en Passie

By die Huis Theo Pauw strewe ons passievolle personeel om werklik ‘n “huis weg van die huis” te skep waar jong seuns in ‘n veilige, geborge omgewing kan ontwikkel en groei tot jong manne wat, na afloop van hul verblyf hier, hul vlerke kan sprei, en hul plek in die hedendaagse samelewing kan gaan volstaan. Manne wat verstaan van Hardwerkendheid - wat sukses en voorspoed in die lewe vooruitloop, Trots - wat weerspieël, wìe en wat jy is, en Passie - wat jou lewe rig om dit wat jy doen met volheid en oorgawe tot voordeel van jouself, jou naaste, en jou Skepper!

Hier huisves ons ons senior seuns wat leer dat balans tussen akademie en die regte lewenswaardes, afgewissel met deelname op sport- en kulturele gebied, jou beloon met sukses, om eendag jou plek in ‘n kompeterende samelewing te gaan volstaan. Akademie bly ons grootste fokus, maar die HTP-manne geniet die pragtige fasiliteite wat ons koshuis bied om ook op geestelike en sosiale vlakke te ontwikkel. Hier werk ons hard, kuier ‘n hond-uit-‘n-bos, smee ons vriendskappe, en leer ons om saam die soet en suur van die lewe te beleef.

Alle seuns word gehuisves in enkel- en dubbelkamers, met elk eie wasbakke, ingeboude kaste en ‘n doelgeskikte studie- en ontspanningssaal. Ons eet uit die boonste rakke, gooi gereeld ‘n tjoppie-op-die-vuur oor naweke, en vir die Paarlse hitte het ons ons eie swembad vir lafenis as die kraaie gaap! Die koshuis is weg van die skoolterrein geleë, wat ons seuns toelaat om na skool werklik “huis” te beleef teen die hange van die pragtige Paarlberg, met ‘n heerlike tuin, en ons eie tennisbane vir ontspanning. Ons glo dat seuns akademies-, sosiaal-, sowel as op geestelike gebied begelei moet word om te groei tot volheid van die self. Ons glo aan die “basics” van opvoeding, glo aan waardes, en streef na optimale volwassenheid in die “beste koshuis in die Boland!”