Rekenaartoepassingstegnologie

Rekenaartoepassingstegnologie is ‘n nuwe vakgebied wat in 2006 bekend gestel is en die ou Rekenaartik vervang.  Die intreevlak was vir graad 10’s.  Gebaseer op die Nasionale Kurrikulumverklaring, is Rekenaartoepassingstegnologie die effektiewe gebruik van toepassingsagteware in verskillende sektore van die samelewing.

Rekenaartoepassingstegnologie bemagtig die leerders met kennis, vaardighede, waardes en houdings om op verskillende vlakke inligting te versamel, ontwerp en te kommunikeer.  Dit is ook dan moontlik om inligting te versamel, te analiseer en te verwerk om sodoende die inligting te manipuleer, te prosesseer, aan te bied en te kommunikeer na die verskillende sektore van die samelewing.

Rekenaartoepassingstegnologie sal die leerder in staat stel om bemarkbare vaardighede onder die knie te kry in ‘n inligtingsbewuste wêreld waarin ons lewe.  Hoewel RTT gebaseer is in die Inligtingstegnologie en Rekenaar Wetenskap sub-veld is dit tog aan te beveel vir alle ander vakke vir verdere opleiding

Die uitkomste vir Rekenaartoepassingstegnologie verseker dat jy genoeg bedryfskennis verwerf om ‘n rekenaar effektief te kan gebruik.  Hierdie kennis en vaardighede moet jy aanleer om met inligting te kan werk.

Hoewel RTT nie ‘n vereiste vir toelating aan ‘n universiteit is nie, dra dit by tot die TPT-telling van die voornemende student.

RTT is veral praktyk gerig. Leerders kan verskillende programme op enige plek vir enige beroep gebruik.

Tans gebruik ons Microsoft Office. In die Microsoft-pakket leer die leerders basiese vaardighede in Word, Excel en Access. Hulle gaan ook nou leer hoe om ‘n webtuiste te ontwerp.