HS LABORI  PAARL - DINAMIESE, MEERSTROMIGE SKOOL

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

 

 

     DIE VIKINGS SE TUISTE OP DIE WEB

 FEESJAAR 2019

 


 

  Kafee Teater Vertoning -  Don. 18 Julie 2019 @ R200

Sluit in 'n volle 3- gang maaltyd en die toneelstuk.
Kom geniet 'n aand van lekker vermaak en 'n ete!


Publieke Vertoning -  Woens. 17 JULIE 2019 @ R80

BESPEKINGS:

 

Telefoonnommer: (021) 872-8293
E-pos:   admin@hslabori.co.za

 

 Bespreek hier aanlyn

 

SPEEL MY

DIE KONGRES


 DIE SKOOL

 

 Labori is geleë aan die voet van die Paarlberg in die Paarlvallei en val onder die Kaapse Wynlandstreek.Die skool is 'n unieke meerstromige skool wat drie studierigtings aanbied.
 

Lees meer hier.

 

Ons leuse   -   LABOR OMNIA VINCIT (Arbeid Oorwin Alles)

HUIDIGE SKOOLWAPEN: Die heraldiese beskrywing of blasoenering is soos volg:

Wapen:
In rooi tussen twee kamratte van goud en regop-geplaaste silwer suil en daarop ‘n ronde skyf van blou belaai met ‘n fleur-de-lis van goud; op ‘n skildhoof van silwer ‘n mercuriushoed van rooi.

Wapenspreuk:
Labor Omnia Vincit

Betekenis:
Arbeid oorwin alles.

SIMBOLIEK VAN SKOOLWAPEN

Die klassieke Mercuriushoed met sy twee vlerke in die skildhoof (in rooi op silwer) word as simbool van handel gebruik, soos ook die sg. Mercuriusstaf in die wapen van die Kaapse Tegniese Kollege.

Op die hoofgedeelte van die skild (met ‘n rooi agtergrond) is die silwer suil of pilaar, simbool van standvastigheid en wysheid.

Op die suil ‘n goue fleur-de-lis op ‘n blou skyf simboliseer die Paarl (deel van die Paarl se wapen) en is ook eie aan die provinsiewapen. Die goue kamratte aan weerskante van die suil is oorkoepelend simbool van die tegniese studierigtings en gee ewewig aan die wapen as geheel.

Die goue band met die wapenspreuk daarop dien as fondament of stut en rond die geheel af.

Die Latynse selfstandige naamwoord, LABOR,-ORIS beteken onder meer:  Werkkrag, werklus, inspanning Geestelike/verstandelike inspanning.
(Soos gebruik deur Cicero en Caesar)  Energie en vlyt
(Soos gebruik deur Cicero en Caesar)  Taak, moeitevolle inspanning, kordaatstuk en prestasie
(Soos gebruik deur Vergilius en Caesar)


 


163313