HS LABORI  PAARL - DINAMIESE, MEERSTROMIGE SKOOL

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

 

 

    DIE VIKINGS SE TUISTE OP DIE WEB

INTERSKOLE

 


2019

 

Na 39 jaar is dit Isak (Seppie) se laaste keer dat hy die rugbyvelde se lyne gooi. Hy het ook vanjaar die A-Veld met ‘n grasnyer gesny omdat die veld te nat was vir ‘n trekker om op te gaan. Dit het hom amper 2 dae gevat! Dankie Isak vir alles wat jy vir Labori doen en vir ons mooi velde vir Saterdag. Al die natmaak en ure se tyd aan tokkamers en badkamers skoonmaak. Jy is ‘n ware Viking! Viking trots en passie!


 

 

DIE SKOOL

 

 Labori is geleë aan die voet van die Paarlberg in die Paarlvallei en val onder die Kaapse Wynlandstreek.Die skool is 'n unieke meerstromige skool wat drie studierigtings aanbied.
 

Lees meer hier.

 

 

Ons leuse   -   LABOR OMNIA VINCIT (Arbeid Oorwin Alles)

HUIDIGE SKOOLWAPEN: Die heraldiese beskrywing of blasoenering is soos volg:

Wapen:
In rooi tussen twee kamratte van goud en regop-geplaaste silwer suil en daarop ‘n ronde skyf van blou belaai met ‘n fleur-de-lis van goud; op ‘n skildhoof van silwer ‘n mercuriushoed van rooi.

Wapenspreuk:
Labor Omnia Vincit

Betekenis:
Arbeid oorwin alles.

SIMBOLIEK VAN SKOOLWAPEN

Die klassieke Mercuriushoed met sy twee vlerke in die skildhoof (in rooi op silwer) word as simbool van handel gebruik, soos ook die sg. Mercuriusstaf in die wapen van die Kaapse Tegniese Kollege.

Op die hoofgedeelte van die skild (met ‘n rooi agtergrond) is die silwer suil of pilaar, simbool van standvastigheid en wysheid.

Op die suil ‘n goue fleur-de-lis op ‘n blou skyf simboliseer die Paarl (deel van die Paarl se wapen) en is ook eie aan die provinsiewapen. Die goue kamratte aan weerskante van die suil is oorkoepelend simbool van die tegniese studierigtings en gee ewewig aan die wapen as geheel.

Die goue band met die wapenspreuk daarop dien as fondament of stut en rond die geheel af.

Die Latynse selfstandige naamwoord, LABOR,-ORIS beteken onder meer:  Werkkrag, werklus, inspanning Geestelike/verstandelike inspanning.
(Soos gebruik deur Cicero en Caesar)  Energie en vlyt
(Soos gebruik deur Cicero en Caesar)  Taak, moeitevolle inspanning, kordaatstuk en prestasie
(Soos gebruik deur Vergilius en Caesar)


 


177201