HS LABORI  PAARL - DINAMIESE, MEERSTROMIGE SKOOL

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

HANDELSKOOL KLAS VAN 1964 REÜNIE

1964 Matriek Reünie  -  25-27 April 2014

Die Klas van 1964 tydens hul besoek aan die skoolgebou.

Bethel Boys Lied

Gedurende 2012 het daar ‘n behoefte ontstaan by ‘n aantal oudleerlinge van die 1964 matriek klas van die Hoër Handelskool Paarl om ‘n 50 jaar reünie gedurende 2014 aan te bied.

‘n Komitee van 7 oudleerlinge is saamgestel om die taak te verrig.

‘n Aantal reëlings vergaderings in samewerking met skoolhoof en personeel  is by die skool(nou Labori) gehou.

Van die oorspronklike matriekklas wat uit 213  bestaan het, is 150 opgespoor.

Daar het 111 oudleerlinge gereageer  wat aangedui het dat hulle die reünie sal bywoon.

Daar is met mnr Johan Smit wie ook ‘n oud onderwyser by Labori was onderhandel om as organiseerder van die reünie op te tree. Mnr Smit het die verblyf in die koshuis asook die spyseniering gereël.

Die Vrydagaand het uit ‘n kenmekaar aand met vinger ete bestaan wat bygestaan is met musiek uit die sestigs era.

Die Klas van 1964

As deel van die program het die oudleerlinge die Saterdag op ‘n toer deur die skool gegaan en die nuwe tegniese deel van die skool baie interessant gevind.

Die groep het grootwaardering vir die wyse waarop die huidige leerkragte die inligting oorgedra het.

Klas en groep foto’s is geneem. ‘n Besoek is ook aan die oud seunskoshuis Bethel wat as een van die oudste geboue in die Paarl beskou word, afgelê.  Dit dien tans as klubhuis vir die skool se sportliggame.

Saterdagaand is ‘n dinee met ‘n dans gehou.   Drie oudleerkragte het as eregaste die funksie bygewoon.
‘n Memorial item is ter ere van afgestorwe oudleerders aangebied.

‘n Wissel trofee wat deur die oudleerders geskenk is vir beste ingenieurs student graad 12, is aan die skoolhoof oorhandig.  

Die onvergeetlike naweek is afgesluit met die bywoning van ‘n erediens by die N G Toring Kerk Paarl en daarna tee en verversings by Huis Theo Paauw.

Mnr. Batt ontvang trofee geskenk deur die oudleerders.

 

Video Beeld 

Bethel Boys
Die mans sing tydens die aand dinee by Huis Theo Pauw vir die gaste.
Bethel Boys1.mp4 (169.58MB)
Bethel Boys
Die mans sing tydens die aand dinee by Huis Theo Pauw vir die gaste.
Bethel Boys1.mp4 (169.58MB)

 

 

Verkorte Foto Beeld 

 

Tweet
Like