Tuiste van die Vikings
BouKarakter

SKOOLGELDE

SKOOLFONDS EN KOSHUISGELDE

Begroting 2022-2023
Hierdie fooie word jaarliks hersien. Vind volledige uiteensetting in aanhegsel.

Skoolfonds
Skoolgelde beloop R25 800,00 per jaar.
Betalings van R2 580,00 per maand, betaalbaar oor 10 maande (Feb – Nov).
Indien daar ‘n eenmalige betaling gemaak word teen 31 Januarie 2023, is daar ‘n 10% afslag op die totale bedrag.

Koshuisgelde
Koshuisgeld beloop R38 460,00 per jaar.
Betaalbaar op een van die volgende maniere:
1. R3 846,00 per maand vir 10 maande (Feb – Nov);
2. R9 615,00 per kwartaal vir 4 kwartale (Betaalbaar in Februarie, April, Julie en Oktober).
Koshuisgelde is streng vooruitbetaalbaar. Daar is geen korting beskikbaar op koshuisgelde nie.