Skoolfonds

SKOOLFONDS EN KOSHUISGELDE

Begroting 2023-2024

Bogenoemde fooie word jaarliks hersien. Vind volledige uiteensetting in die aanhegsel.

   • 15079956398_38d0ed0f79_k
    Skoolgelde beloop R28 200,00 per jaar.
    Betalings van R2 820,00 per maand, betaalbaar oor 10 maande (Feb – Nov).
    Indien daar ‘n eenmalige betaling gemaak word teen 31 Januarie 2024, is daar ‘n 10% afslag op die totale bedrag.
   • 15079956398_38d0ed0f79_k
    Koshuisgeld beloop R42 400,00 per jaar.
    Betaalbaar op een van die volgende maniere:
    1. R4 240,00 per maand vir 10 maande (Feb – Nov);
    2. R10 600,00 per kwartaal vir 4 kwartale (Betaalbaar in Februarie, April, Julie en Oktober).
    Koshuisgelde is streng vooruitbetaalbaar. Daar is geen korting beskikbaar op koshuisgelde nie.