Tuiste van die Vikings
BouKarakter

DIE ONTSTAAN

In Januarie 1924 is daar met privaat klasse in die gebou van die Paarlse Onderwyserskollege begin. In 1927 is die privaat klasse, wat hoofsaaklik handelsvakke aangebied het, vanaf die Paarlse Onderwyserskollege na die destydse Hoërskool Gimnasium verskuif. Op ‘n bestuursvergadering in Maart 1929 word gerapporteer dat die destydse plaaslike tak van die Helpmekaarvereniging die woning en erf van mnr. J.H. Neethling (Neethlingshof) vir R4 800 (£2 400) ten behoewe van die skool aangekoop het. Op die perseel is die latere Hoër Handelskool Paarl opgerig.
Die amptelike opening van hierdie skool is waargeneem deur dr. D.F. Malan, destydse Minister van Onderwys en later Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika. Op 22 Mei 1933 is ‘n amptelike skoolwapen goedgekeur.
Vanaf Januarie 1989 bied die skool volwaardige Handel-, Algemene- en Tegniese Studierigtings aan. Die huidige skoolklere en skoolwapen is gedurende Januarie 1989 in gebruik geneem. Sedert 1989 staan die skool bekend as die Hoërskool Labori.  In 2019 is die skool se negentigste en dertigste bestaansjaar (Labori) luisteryk gevier.
Laboriërs verwys ook na hulself as die Vikings. Die benaming kom van die klassieke Mercuriushoed met sy twee vlerke wat in die skoolwapen voorkom. Dit lyk soos die helm van ‘n  Viking.  Historici is steeds onseker of die Vikings horings of vlerke op hul helms gedra het. Die skool verkies om die helm met horings te gebruik in die  sketse van byvoorbeeld die prentjies wat die verskillende sportkodes uitbeeld. Die eerste rugby-, netbal-  en hokkiespanne het elk ‘n Vikinggelukbringer. Die gelukbringers staan soos volg bekend: Baardbek (rugby), Vicky (netbal), Minkie (dogtershokkie) en Roffel (seunshokkie). Die  Laboriërs vind inspirasie in die Vikings se veggees en ondernemingsgees.

Blaai gerus deur ons Gedenkboek.