Tuiste van die Vikings
BouKarakter

BELEIDE

BELEIDE
Die volgende gedragskodes en riglyne stipuleer die basiese verwagting en riglyne vir alle leerders en volwassenes.


GEDRAGSKODE VIR LEERDERS
AFWESIGHEID EN LAATKOM BELEIDBELEID OOR BOELIEGEDRAG EN KUBER-BOELIE-GEDRAG


ELEKTRONIESE TOESTEL BELEID VIR LEERDERS
GODSDIENSBELEID