HS LABORI  PAARL - DINAMIESE, MEERSTROMIGE SKOOL

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

FOTOGRAFIEKLUB

Die fotografiesevereniging is sowat 5 jaar gelede gestig by die skool en bied geleentheid aan leerders wat 'n lewendige belangstelling in fotografie het om hul passie uit te leef.

Die klub het gereeld klubaande waartydens opleiding en besprekings oor fotografie plaasvind. Lesings oor fotografie en die gebruik van die kamera asook Photoshop toepassings word behandel.
Daar word ook gepoog om so veel moontlik buite lesings deur ander fotograwe by te woon.
Die klub gaan ook op hul eie uitstappies na gebiede en plekke wat geleentheid bied vir fotosessies.

Die klub spog ook met hul eie studio en is ook verbonde aan die PSSA. ( Fotografiese Vereniging van SA)

Die klubaande word tans elke tweede Maandag van die maand gehou en leerders asook ou-leerders van die skool mag aan die klub behoort.

Die jaar word gewoonlik afgesluit met 'n uitstalling van die klublede se werk by die skool.

 


 

Foto: Rheta van der Vyver