HS LABORI  PAARL - DINAMIESE, MEERSTROMIGE SKOOL

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

Akademiese Prestige Funksies

Ons eerste Akademiese Prestigeaand is 'n jaarlikse instelling by die skool en word gewoonlik vroeg aan die begin van elke nuwe akademiese jaar gehou.

 

Jani Schlebusch saam met haar ouer tydens die akademieseaand. Jani is ook ons DUX vir 2012.

 

Tydens die aand word eer en erkenning aan al ons top akademiese presteerders van die skool gebring.

 

Die aand vervang nie die tradisionele prysuitdelingdaand nie, maar vul dit eerder aan.
 

 

 

 

Die gevoel was om 'n aand te skep waartydens die top 10 in elke graad erken word asook 'n aand waar die top matrieks van die vorige jaar vereer kan word met 'n behoorlike formele funksie.